ACMP Nyhetsbrev Februari 2018

Newsletter

winter-snow-covered-spruces

Hej,

Årets andra nyhetsbrev ger en rapport från årsmötet som gick av stapeln den 15 februari.
Det innehåller också som vanligt information om artiklar, konferenser och webinarier som kan vara av intresse för oss förändringsledare.

Om du har tips på innehåll – läsning, webinarier, eller annat att inkludera i kommande utgåvor eller på våra medlemssidor så hör av dig till oss!

Vi önskar er en trevlig läsning!

Styrelsen


Innehåll

  • Kalendarium
  • Rapport från årsmötet 15 februari
  • Visst vill du fördjupa ditt engagemang i ACMP?
  • Matnyttigtinnehåll på medlemssidorna!
  • Lästips
  • Bidra med egna lästips!!
  • Utvecklingsspåren under 2018
  • ACMP’s globala konferens ”Change Management 2018”
  • Kommande och tidigare webinarier
  • ACMP lanserar studentmedlemskap!
  • CCMP-nytt
  • ACMP Sweden 2018

Kalendarium

Kalender 2018

 

7 mars, London (CMC)

9 mars, Brysssel (Nexum)

13 mars, Köpenhamn (proacteur)

Integrating Change Management and Agile

En endags workshop där Tim Creasey från Prosci presenterar de senaste rönen om hur förändringsledare kan arbeta i projekt som drivs agilt och interativt.
 20 mars (PRELIMINÄRT) 2018 års första medlemsmöte. Mer information kommer i framtida nyhetsbrev.
 25-28 mars Change Management 2018 (Las Vegas)
 19-20 april Unleashing Innovation in Change Management 2018 (Amsterdam)
 25 april (PRELIMINÄRT) Medlemsmöte. Mer information kommer i framtida nyhetsbrev.
 28 maj (PRELIMINÄRT) Medlemsmöte. Mer information kommer i framtida nyhetsbrev.
 6 september (PRELIMINÄRT) Medlemsmöte. Mer information kommer i framtida nyhetsbrev.
 13-14 september Change Management Regional Canada 2018 (Toronto)
 9 oktober (PRELIMINÄRT) Medlemsmöte. Mer information kommer i framtida nyhetsbrev.
 26-28 oktober Berlin Change Days
 1-2 november Change Management Regional United States 2018 (Atlanta)
 26 november (PRELIMINÄRT) Medlemsmöte. Mer information kommer i framtida nyhetsbrev.
 (datum ännu inte bestämt) CPH Change (Köpenhamn)

Rapport från årsmötet 15 februari

Den 15 februari var det dags för vårt fjärde årsmöte som i år för första gången hölls både på plats hos Grandezza på Surbrunnsgatan i Stockholm och digitalt via Zoom.
Efter det regelrätta årsmötet fortsatte mötet med en presentation av det material som nu finns tillgängligt för våra medlemmar att använda för att diskutera nyttan av förändringsledning med ledningsgrupper. Materialet kommer att finnas för nedladdning från våra slutna medlemssidor så fort det är uppdaterat enligt den feedback som lämnades på årsmötet.
Vi hann också med en diskussion kring vad ACMP Sweden bör fokusera på under 2018 där många spännande förslag kom upp och där vi hoppas kunna återkomma till vad som händer med några av dem i kommande nyhetsbrev.

I samband med årsmötet  passade styrelsen och övriga närvarande också på att tacka de styrelsemedlemmar som avböjt omval; Lise-Lotte Appelgren, Larissa Hällefors och Anna Olsson, för ett stort engagemang och för ett mycket givande samarbete under det gångna året.

2018 års styrelse består av följande personer:
Ordförande David Melin-Högrell
Kassör Helena Werner
Sekreterare Carina Persson
Ledamot Malin Grahn
Ledamot Karin Holmberg
Ledamot Ulrica Häll
Ledamot Gustav Rönne
Läs mer om oss i styrelsen här 

Material från årsmötet finns publicerat på Medlemssidan:
 • Inspelning från mötet
 • PowerPoint-presentationen för årsmötet
 • Årsmöteshandlingarna
 • Protokoll (kommer att läggas upp efter justering)

Visst vill du fördjupa ditt engagemang i ACMP?

Om du är intresserad av att delta ännu mera aktivt så vill vi gärna tipsa om hur roligt det är att arbeta i något av våra utvecklingsspår! Läs mer om dem nedan.


Matnyttigt innehåll på medlemssidorna!

members-only-sign

Nu börjar  innehållet på medlemssidorna fyllas på rejält! Hittills finns följande material upplagt:

 • ACMP Resource Library
 • Dokumentation från medlemsmöten 2017 och framåt
 • Lästips:
  • Ett 50-tal böcker
  • 2 undersökningsresultat från Prosci (länkar, kräver registrering men är gratis)
  • Ett 20-tal artiklar (grupperade på: Allmänt om CM, Enterprise CM, Business Case för CM, Agile CM och Förändringsledning och projektledning). (Länkar, vissa kräver registrering men är gratis)
 • Dokumentation från ACMP-konferenser (Länkar: vissa delar är allmänt tillgängliga, andra kräver den kod man fick när man deltog på konferensen)
 • Verktygstips
 • Länktips

Även om mycket av materialet är allmänt tillgängligt på olika ställen tror vi att det finns ett värde för våra medlemmar med en ”one-stop-shop” där allt finns samlat.

Inloggningsuppgifter och instruktioner till denna resurs har skickats ut i ett separat meddelande till alla registrerade medlemmar. Hör av dig om du inte fått det!

Är du inte medlem än, men vill bli? Här hittar du mer information om hur du blir medlem i ACMP Sweden.


Några Lästips

Empowering Managers with the ADKAR Model
I sin studie fann Prosci att ADKAR-modellen gav chefer ett gemensamt språk för att tala med sina medarbetare och med varandra om förändring och samtidigt en bättre egen förståelse för förändringsprocessen i sig.
Läs hela artikeln här.

Five tactics for engaging effective sponsors
Artikeln presenterar ett urval ”best practices” for att engagera ledningsgrupp och seniora chefer i deras roll som sponsorer för förändring och för att hjälpa dem förstå hur framgångsrika förändringssponsorer agerar.
Läs hela artikeln här.

Project Success: Workday HCM Integration and Implementation at The Texas A&M University System
Artikeln beskriver hur Texas A&M University System använde sig av ADKAR i sin implementering av ett nytt HCM-system.
Läs hela artikeln här

The Seven Concepts of Change
Att hantera den mänskliga sidan av förändring involverar den mest oförutsägbara variabeln av dem alla: människor.Vi kan inte blint tillämpa en uppsättning fördefinierade steg-för-steg-insatser utan behöver alltid anpassa vad vi väljer att göra till den unika situation som varje förändring innebär. Dock hjälper det om vi förstår varför våra insatser fungerar, vilket den här artikeln hjälper till att förklara.
Läs hela artikeln här

Att leda förändring i offentlig verksamhet
Ekonomistyrningsverkets vägledning beskriver hur offentliga verksamheter kan skaffa sig bättre förutsättningar för att lyckas med införande av förändringar med hänsyn tagen till både medarbetare och nytta. Vägledningen är användbar även för många andra verksamheter.
Till vägledningen hör dels en mall för Bedömning av förändring och dels en mall för Förändringsplan.
Både vägledningen och mallarna finns tillgängliga på ESV:s webbplats.

Fler matnyttiga tips hittar du på våra medlemssidor. 

Bidra med egna lästips!

Vi är övertygade om att många av er har goda tips till medlemssidorna, t ex på läsvärda böcker, artiklar, länkar etc!

Skicka just ditt (eller gärna flera!) tips till oss, och skriv i mailet

 • Författare
 • Titel
 • Kort beskrivning
 • (Gärna också en länk som närmare beskriver boken/artikeln)


 Utvecklingsspåren under 2018

Utveckling

Högskolor

Under året kommer vi bland annat arbeta fram en föreläsning som är baserad på ACMP-standarden och riktad till studenter. Premiärföreläsningen kommer att hållas för en grupp mastersstudenter vid Göteborgs universitet i april. Vi planerar också ett medlemsmöte där aktiva forskare inom fältet kan presentera aktuell forskning för oss praktiker.

Tycker ni att det här låter intressant och vill vara med i arbetsgruppen, eller känner ni till ytterligare personer som är verksamma inom detta område på någon högskola och som vi borde kontakta?
Hör då av er till Maria Widström som koordinerar ”högskolespåret” !

Ledningsgrupper och förändringsledning

Arbetsgruppen har, som tidigare nämnts, levererat den presentation för ledningsgrupper som var i fokus för gruppen under 2017. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på våra slutna medlemssidor inom kort. Vad som kommer att hända med spåret under 2018 är för närvarande under diskussion.

Kontakta Gustav Rönne om du har idéer om vad spåret borde fokusera på under 2018 och är intresserad av att delta i det fortsatta arbetet!

Projektledning och PMO

PMO-spåret har beslutat sig för att under 2018 fortsatt fokusera på frågan kring integration/samarbete och profilering i skärningspunkten mellan projektledningskontor (PMO) och förändringsledning.

Kontakta Lennart Arvius om du är intresserad av att delta i detta spår under 2018!


ACMP globala konferens ”Change Management  2018”

CM 2018

Årets globala ACMP-konferens kommer att hållas i Las Vegas, Nevada, USA den 23-25 mars.

Under konferensen ges fjorton Master Class-sessioner för förändringsledare med minst elva års professionell erfarenhet, anmälan till dessa görs här:

Det kommer dessutom att hållas konferenser före och efter själva eventet, mer information samt anmälan till dessa finns på konferensens website.


Kommande och tidigare webinarier

webinar

Kommande ACMP-webinarier:

22 februari Bust your “But”: Build a Change-Capable Organization through Your Everyday Work

Are your sights set on building a more change-capable organization, but you keep running into the capability “buts”? I want to build change capability… but my organization isn’t ready. But I don’t have a sponsor. But I’m not sure where to start. But my day-to-day work is already more than a full time job. Building capability doesn’t have to mean doing more or new things, but rather extending what you already do with the intention of capability. You can amplify your everyday work with the ultimate goal, and ultimate result, of organizational change capability. With this focus, every step, every activity, and every interaction can be a capability catalyst. In this interactive session, we will reframe your day-to-day change activities into “capability catalysts” and identify your daily opportunities to influence change maturity. We’ll explore five categories of capability strategy—leadership, project, skill, structure, and process—and see examples from real organizations’ strategies in each category. You will create a plan that extends your current work and includes a first micro-step, a mid-range goal, and a long-term vision for each category. You will walk away with renewed focus and energy for making each step count and an immediately-actionable plan to catalyze capability.

13 mars How Office 365 can enable successful change programs

Four out of five Fortune 500 companies have Office 365 subscriptions. This session will provide you with a deep understanding of the various capabilities provided by Office 365 that support and enable communication, engagement, collaboration, community and development activities in your change program.

10 april  Attachment Style, Desire, and Organizational Change: Case Studies with a Federal Government Agency, a Bio-Technology Company, and a Global Leader in Next-Generation Cyber Security

We believe that Attachment Theory is a critical missing link in the organizational change literature.  We identified ADKAR as a fantastic model with good success.  However, as noted by Prosci, 80% of change initiatives experience challenge during the DESIRE phase.  Attachment (or the loss of…) may explain that challenge with DESIRE. 

Introduced at ACMP 2017, is the Workplace Attachment Style Index that we believe when integrated as a function of DESIRE, will measurably increase success potential.  To validate our research, we worked with the Federal Aviation Administration (FAA), Genentech (Bio-Technology) and Symantec (Global Cyber Security) to develop real-time case study examples.  Representatives from each organization will be part of our research case study presentation at ACMP 2018. 

This is an example of research track that began with ACMP presentation, recruited ACMP membership for pilot studies, and re-presented the results to the ACMP audience to develop new perspectives that successfully integrate change management strategy around the globe.

Du hittar hela listan på kommande ACMP-webinarier här .

Tidigare ACMP-webinarier:

I vår moderorganisations ”Resource library” finns bl a ett antal webinarier inspelade. De senaste är:

Klicka HÄR för att se och lyssna på dessa webinarier (och även många andra som sänts tidigare) i efterhand.

Webinarier från Prosci

Även Prosci erbjuder möjlighet att delta i Live webinarier eller att ta del av inspelningar i efterhand.

 • 21 februari och 22 februari: How to Manage Resistance to Change

Du hittar anmälningsformulär samt inspelningar av tidigare genomförda Prosci-webinarier   här .


ACMP lanserar studentmedlemskap

university

Nu finns möjligheten för heltidsstuderande att få ett rabatterat medlemskap – USD 87 i stället för USD 119. Studentmedlemskapet ger samma förmåner som det vanliga medlemskapet.

Kanske ett tips – eller varför inte en present? – till en student du känner?

Läs mer på anmälningssidan.


CCMP-nytt

CCMP Logo ink 583x277

2018 års examinationsperioder är 1 januari – 30 april respektive 1 augusti till 31 december.

Ni som redan är certifierade behöver samla in PDUer för att bibehålla certifieringen. Läs mer på denna sida.ACMP Sweden 2018

2018

Under det kommande året kommer massor av spännande saker att ske, bland annat:

 • 3 internationella konferenser kommer att hållas, närmast Change Management 2018 i Las Vegas 25-28 mars
 • 5-6 medlemsevent kommer att hållas i Sverige
 • En plattform för att kunna delta på distans i medlemsevent håller på att lanseras
 • Arbetsgrupperna för våra utvecklingsspår kommer att fortsätta, t ex kommer vi att skapa en föreläsning baserad på ACMP-standarden som våra medlemmar kan använda i gästföreläsningar på grund-och-masternivå på högskolor runt om i landet.
 • Vi kommer att fortsätta och fördjupa samarbetet med Myndighetsnätverket för Förändringsledning
 • Innehåll ”bara för medlemmar” kommer att fyllas på ännu mer
 • Ännu fler webinars än 2017 kommer att hållas

Vad vill du läsa om/bidra med till Nyhetsbrevet?

email

Hör av dig till oss och berätta!

Lämna ett svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s