ACMP Nyhetsbrev Maj 2018

Newsletter

maj01

Hej,

Vi börjar med den glädjande nyheten att vi den 24 mars fick fortsatt förtroende från styrelsen i ACMP Global att driva verksamheten i vår svenska avdelning vidare fram till och med 2020 då det blir dags för nästa förnyelse. Som ni säkert vet lanserade vi den svenska avdelningen redan hösten 2014, och vi vill tacka alla som varit med på hela eller delar av vår första treårsresa och hoppas att ni ser fram emot att delta i föreningens utveckling under de kommande åren!
I detta nyhetsbrev ger vi en återblick från två av april månads aktiviteter; Högskolespårets föreläsning för ”Digital Leadership Master´s Programme” på Göteborgs Universitet, och ett välbesökt medlemsmöte i Syntells lokaler i Stockholm och på webben.

Som vanligt får ni också tips om artiklar, konferenser och webinarier som kan vara av intresse för oss förändringsledare.

Och, inte minst, hittar ni en blänkare för nästa medlemsmöte den 28 maj.

Om du har tips på innehåll – läsning, webinarier, eller annat att inkludera i kommande utgåvor eller på våra medlemssidor så hör av dig till oss!

Vi önskar er en trevlig läsning och en skön majmånad!

Styrelsen


Innehåll

  • Kalendarium
  • Högskolespårets föreläsning ”Change Management In Theory and Practice”
  • Medlemsmötet 25 april: ACMP Standarden och Ekonomistyrningsverkets vägledning i praktisk tillämpning
  • Reservera datumet 28 maj för nästa medlemsmöte!
  • Matnyttigt innehåll på medlemssidorna!
  • Lästips
  • Bidra med egna lästips!!
  • Utvecklingsspåren
  • Kommande och tidigare webinarier
  • CCMP certifiering
  • ACMP Sweden 2018
  • GDPR

Kalendarium

Kalender 2018

 

 21 maj Nystartsmöte Projektledningsspåret.
Kontakta Lennart Arvius (lennart.arvius@provens.se) eller Stefan H. Gradin (stefan@framatutveckling.se) om du vill vara med!
 28 maj Medlemsmöte: IKEAs förändringsledningsarbete.
Läs mer om mötet i detta nyhetsbrev. 
 6 september (PRELIMINÄRT) Medlemsmöte. Mer information kommer i framtida nyhetsbrev.
 13-14 september Change Management Regional Canada 2018 (Toronto)
 9 oktober (PRELIMINÄRT) Medlemsmöte. Mer information kommer i framtida nyhetsbrev.
 26-28 oktober Berlin Change Days
 1-2 november Change Management Regional United States 2018 (Atlanta)
 26 november (PRELIMINÄRT) Medlemsmöte. Mer information kommer i framtida nyhetsbrev.

Högskolespårets föreläsning i Göteborg 11 april

Den 10 april var Maria Widström och David Melin-Högrell inbjudna till Masterprogrammet ”Change Management In Theory and Practice” på Masterprogrammet ”Digital Leadership Master´s Programme” på Göteborgs Universitets Institution för tillämpad informationsteknologi för att hålla en gästföreläsning.

 Orsaken var att ACMP Sweden’s Utvecklingsspår ”Universitet och Högskolor” kontaktat ett antal svenska högskolor som behandlar ämnet ”Change Management” i sina grundutbildningar och sin forskning. Och Göteborgs Universitet var först med att nappa på förslaget!

 Det finns två syften med att vi tar kontakt med svenska högskolor och universitet:

 1. Att vi som organisation agerar gentemot högskolevärlden utifrån våra tre mål:
  • Definiera och tydliggöra disciplinen Change Management
  • Lansera och etablera Change Management på den svenska marknaden
  • Bygga Change Management förmåga – missionera, driva förändringar
 2. Att vi håller oss à jour med hur det forskas om CM i Sverige.

 På föreläsningen deltog ett 20-tal studenter, några från utanför Sverige. De hade på ett förberedande litteraturseminarium fått en duvning i teoribakgrunden av sin kursledare, Dina Koutsikouri, så de var inte helt utan kunskaper om CM.

 Föreläsningen varade två timmar och växlade mellan ren föreläsning och tillämpning (om än väldigt ytlig!) av bl a ACMP’s Standard på ett påhittat praktikfall om förändringsarbete i äldreomsorgen. Studenterna var alerta och frågvisa, och verkade tycka att ämnet var intressant!

 image001

Hör av dig till Maria eller David om du vill veta mer, och anslut dig gärna till Utvecklingsspåret så att du kan delta i kommande samarbeten!

 

Medlemsmötet 25 april: ACMP Standarden och Ekonomistyrningsverkets vägledning i praktisk tillämpning

I vårt senaste medlemsmöte den 25 april fick alla deltagare en uppskattad chans att dela erfarenheter och idéer avseende tillämpning av standards och riktlinjer för förändringsledning . Efter ett kort avstamp i presentationer av de förberedande faserna i både ACMP standarden och ESV vägledning för förändringsledning, tog diskussionerna i smågrupper både på plats i Stockholm och på webben snabbt fart.  Med hjälp av ett case som många av oss (alltför väl) kände igen från vår verklighet som praktiker hittade vi snabbt beröringspunkter i våra egna erfarenheter, utmaningar och ”best practices”.

Att vi fick till en livaktig diskussion inte bara på plats utan också på webben kändes  som ett positivt kvitto på att vi sakta men säkert blir allt bättre på att möta ambitionen att erbjuda våra medlemmar flexibla och geografiskt obundna former för att delta i föreningens aktiviteter och nätverka med varandra.

Mötet var ett led i vårt nyligen inledda samarbete med Myndighetsnätverket för förändringsledning, och vi vill rikta ett ett stort tack till Jolanta och Sofia för att ni kom och presenterade ESV:s vägledning. Tack också till Syntell för att vi fick vara hos er, och till alla som deltog på mötet, både på plats och på distans! Speciellt roligt var det att vi fick så många gäster från Myndighetsnätverket!

Nedan hittar du länkar till:

Medlemssidan finns dessutom en inspelning av presentationerna.

Om du som deltog som gäst vill få tillgång till inspelningarna, eller vill delta i kommande möten, så är du välkommen att bli medlem i ACMP!

 

Reservera datumet 28 maj för nästa medlemsmöte!

datumbild

På medlemsmötet den 28 maj kommer vi att få träffa IKEA och lyssna på hur de arbetar med förändringsledning. Det finns få organisationer i Sverige som har jobbat lika länge med förändringsledning som IKEA, och vi är väldigt glada att få ta del av deras erfarenheter.  Mer information och länk till anmälan skickas ut inom kort.

 

Matnyttigt innehåll på medlemssidorna!

members-only-sign

Innehållet på medlemssidorna fylls på kontinuerligt! Hittills finns följande material upplagt:

 • Ledningsgruppspresentationen
 • ACMP Resource Library
 • Dokumentation från medlemsmöten 2017 och framåt
 • Lästips:
  • Ett 50-tal böcker
  • 2 undersökningsresultat från Prosci (länkar, kräver registrering men är gratis)
  • Ett 20-tal artiklar (grupperade på: Allmänt om CM, Enterprise CM, Business Case för CM, Agile CM och Förändringsledning och projektledning). (Länkar, vissa kräver registrering men är gratis)
 • Dokumentation från ACMP-konferenser (Länkar: vissa delar är allmänt tillgängliga, andra kräver den kod man fick när man deltog på konferensen)
 • Verktygstips
 • Länktips

Även om mycket av materialet är allmänt tillgängligt på olika ställen tror vi att det finns ett värde för våra medlemmar med en ”one-stop-shop” där allt finns samlat.

Inloggningsuppgifter och instruktioner till denna resurs har skickats ut i ett separat meddelande till alla registrerade medlemmar. Hör av dig om du inte fått det!

Är du inte medlem än, men vill bli? Här hittar du mer information om hur du blir medlem i ACMP Sweden.

Lästips!

bokmal.jpg

I varje nyhetsbrev samlar vi tips på intressanta artiklar, blogginlägg etc. De bästa av dem samlas också in på Medlemssidorna under respektive kategori.

ACMP Change Management Conference Bundle
Innehåller mer än 50 av föredragen från årets globala ACMP-konferens. Pris 99 USD för konferensdeltagare, 299 USD för ACMP medlemmar och 449 USD för övriga. Läs mer här

Prosci Best Practices in Change Management 2018
Executive Summary (kan laddas ned gratis efter registrering).
Om man deltog i undersökningen så har man tillgång till det kompletta materialet online, annars så går det att köpa. Se Prosci’s webbplats.
Det finns också en rolig översikt över hur världen och resultaten utvecklats under de 20 år man gjort undersökningen.
Här hittar du en översikt över Prosci’s senaste rapporter:
https://www.prosci.com/change-management/research-process .

”Launch and Leave” and other common sponsor mistakes (Prosci)
You may already know the ABCs of sponsorship—Active and visible participation, Building a coalition, and Communicating support to promote the change. And you might also know that the number-one contributor to change success is having an active and visible sponsor (it has been number-one for twenty years). But do you know what not to do when sponsoring a project?
We asked our research participants to identify the biggest mistakes top-level sponsors made during major changes. Here’s what they told us…
Läs inlägget på Prosci’s blogg.

3 Types of Change-Resistant Employees and How to Engage them
Employees fall into three groups when faced with change. Group 1 is open and willing to change and is often called the early adopters. Group 2 is uncertain and hesitant about change. Group 3 becomes entrenched and often will not change.
Depending on your organization and the type of change taking place, the distribution of employees in each group will vary. Regardless of the distribution of employees into each group, the approach for managing resistance to change is similar…
Läs inlägget på Prosci’s blogg.

4 Change Management Trends in 2020
How will organizations embrace change management this year? And next year? And the year after that? And how will the change management discipline respond? When we asked 1,778 change practitioners to tell us what they expect to happen from now until 2020, they identified the following trends…
Läs inlägget på Prosci’s blogg.

Fler matnyttiga tips hittar du på våra Medlemssidor. 

Bidra med egna lästips!

Vi är övertygade om att många av er har goda tips till medlemssidorna, t ex på läsvärda böcker, artiklar, länkar etc!

Skicka just ditt (eller gärna flera!) tips till oss, och skriv i mailet

 • Författare
 • Titel
 • Kort beskrivning
 • (Gärna också en länk som närmare beskriver boken/artikeln)

 Utvecklingsspåren under 2018

Utveckling

Högskolor

Vi arbetar vidare med vårt föreläsningsupplägg och planerar även ett medlemsmöte där aktiva forskare inom fältet kan presentera aktuell forskning för oss praktiker.
Hör av er till Maria Widström om ni vill vara med!

Ledningsgrupper och förändringsledning

Vad som kommer att hända med spåret under 2018 är för närvarande under diskussion.
Kontakta Gustav Rönne om du har idéer om vad spåret borde fokusera på under 2018 och är intresserad av att delta i det fortsatta arbetet!

Projektledning och PMO

Spåret kommer att diskutera inriktning och fokus för 2018 på sitt nystartsmöte den 21 maj .
Kontakta Lennart Arvius om du är intresserad av att delta i detta spår under 2018!

Kommande och tidigare webinarier

webinar

Kommande ACMP-webinarier:

8 maj The Four Keys Of Engaging All Personalities and Perspectives

This webinar features Joe Foster. As change professionals, we understand that the way we address human personalities has a huge impact on the success or failure of a change project. But since every stakeholder views change activities in their own way, how do you ensure you are satisfying all these different perspectives?

 24 maj Self-Management, Change, and the Future Of Work 

Is top-down management hierarchy the only way to organize a company? Most of us have never experienced anything else, but all around we see pioneers utilizing different organizational “operating systems.” How do we make sense of “self-management,” “holacracy,” “agile,” and “responsive organizations?” Are these different, or perhaps somehow related?

In this session, CEO/author/thought leader Josh Allan Dykstra will connect the dots between the latest emerging models of organization design, helping change management practitioners understand how companies are evolving and give them tools to help ”future-proof” the organizations, teams, and leaders they work with.

12 juni Are We There Yet? A Road Map for Change Readiness

This webinar features Mark Hannum. Participants in our session will assess the degree of readiness of their organizations to take on change initiatives with the use of tools and resources to evaluate how “change-able” their organizations really are. They will then create an organizational and structural change strategy, as well as use Linkage tools to help manage the individual and behavioral side of change.

 28 juni Behave Yourself: Using Behavior to Activate Change

This webinar features Michelle Yanahan. This session will energize participants by exploring how they can immediately employ practical behavior practices into their ability to drive change. Participants will be actively engaged in the session.

Du hittar hela listan på kommande ACMP-webinarier här .

Tidigare ACMP-webinarier:

I vår moderorganisations ”Resource library” finns bl a ett antal webinarier inspelade. De senaste är:

 • Attachment Style, Desire, and Organizational Change: Case Studies with a Federal Government Agency, a Bio-Technology Company, and a Global Leader in Next-Generation Cyber Security (10 april)
 • Leveraging Neuroleadership to Thrive and Embrace Change (29 mars)
 • How Office 365 can enable successful change programs (13 mars)

Klicka HÄR för att se och lyssna på dessa webinarier (och även många andra som sänts tidigare) i efterhand.

Webinarier från Prosci

Just nu finns inga nya Prosci webinarier inplanerade.
Men du hittar fortfarande inspelningar av tidigare webinarier HÄR,
t ex

 • Top Contributors to Change Management Success
 • Emerging Trends in Change Management
 • Measuring Change and Driving Results with the Prosci Change Scorecard

CCMP-nytt

CCMP Logo ink 583x277

Nu är nästan 500 personer certifierade enligt CCMP!
2018 års examinationsperioder är 1 januari – 30 april respektive 1 augusti till 31 december.

Ni som redan är certifierade behöver samla in PDUer för att bibehålla certifieringen. Läs mer på denna sida.

ACMP Sweden 2018

2018

Under 2018 kommer massor av spännande saker att ske, läs mer i årsplanen

 • 5-6 medlemsevent kommer att hållas i Sverige
 • En plattform för att kunna delta på distans i medlemsevent håller på att lanseras
 • Arbetsgrupperna för våra utvecklingsspår kommer att fortsätta, t ex har vi precis provkört t en föreläsning baserad på ACMP-standarden som våra medlemmar kan använda i gästföreläsningar på grund-och-masternivå på högskolor runt om i landet.
 • Vi kommer att fortsätta och fördjupa samarbetet med Myndighetsnätverket för Förändringsledning
 • Innehåll ”bara för medlemmar” kommer att fyllas på ännu mer
 • Ännu fler webinars än 2017 kommer att hållas

GDPR

Här hittar du information om hur ACMP Sweden hanterar personuppgifter.

Vad vill du läsa om/bidra med till Nyhetsbrevet?

email

Hör av dig till oss och berätta!

Lämna ett svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s