ACMP Nyhetsbrev Juni 2019

Välkomna till 2019 års tredje nyhetsbrev! Här hittar ni både sådant som ni kan ha nytta av före och efter sommarlovet och sådant som kan studeras i hängmattan!

Vi vill också gärna flagga för att alla förslag om verksamhet är oerhört välkomna – vi har ett gemensamt ansvar för att utveckla föreningen, och den blir bara så bra som vi medlemmar gör den till! Hör av er till någon i styrelsen eller till acmpsweden@gmail.com !

Vi önskar er en trevlig läsning!

Styrelsen

Innehåll

 • Kalendarium
 • Nya medlemmar
 • Medlemsmötet 28 maj
 • Sommarmingel 18 juni
 • Kommande medlemsmöte 12 september
 • Idéer till kommande möten
 • Strategiarbetet i ACMP
 • Ny styrelse i ACMP Global
 • Rapport från Change Management 2019 i Orlando
 • Change Management Europe 2019 i Frankfurt i oktober
 • Snart är det väl vår tur?
 • Ökad exponering på LinkedIn
 • Kommande och inspelade webinarier från ACMP, Prosci och TEDx
 • Lästips: Bokrecension, Deloitte-artikel och Prosci-inlägg
 • Bidra med egna lästips!!
 • Matnyttigt innehåll på medlemssidorna!

Kalendarium

18 JuniSommarmingel i Stockholm (plats meddelas senare)
12 septemberMedlemsmöte: Karolinska Universitetssjukhuset – Att införa något helt nytt i en komplex organisation – hur kan ambitioner och prestige påverka implementering? (mer information kommer)
28 – 29 oktoberChange Management Europe 2019 i Frankfurt

Nya medlemmar

ACMP har ju trevligt nog en kontinuerlig inströmning av nya medlemmar. Eftersom alla inte har möjlighet att komma på varje möte så att de kan presentera sig där så presenterar vi någon eller några av dem i varje nyhetsbrev. Vi har bett dem att kort presentera sig och tala om varför de gått med i ACMP:

Caroline Borgström: Jobbar idag som konsult på Centigo som förändringsledare /projektledare och har tidigare haft konsultchefs- och linjechefsroller samt lång erfarenhet som projektledare. I julas Prosci-certifierade jag mig för att kunna jobba med förändringsledning mer strukturerat.
Jag gick med i ACMP för att jag vill nätverka och öka min kunskap genom tex seminarierna som ges.


Medlemsmötet 28 maj

Drygt 20 personer (samt ytterligare några online) samlades hos Time People Group (tack Hans Tabbers för att vi ännu en gång vara i er lokal!!) för ett möte runt två vinklingar på ”Agil förändringsledning”:

 1. Att driva själva förändringsarbetet på ett agilt sätt
 2. Införande av ett agilt arbetssätt (t ex i en utvecklingsorganisation)

Catrin Brodin från Way berättade om ”I den agila världen och i det agila arbetssättet jobbar man naturligt med förändring hela tiden, bryter ner stora saker i små delar, involverar teamen på ett naturligt sätt. Vi som jobbar med förändringar och förändringsledning har mycket att lära av det agila arbetssättet”.

Malin Grahn från Skatteverket berättade om hur ”Skatteverket inför ett nytt arbetssätt inom utvecklings- och förvaltningsorganisationen som innebär stora förändring även för ledarskapet och kulturen.

Dokumentation (inspelning av hela mötet samt presentationerna) finns på medlemssidorna.


Sommarmingel 18 juni

Vi träffas efter jobbet någonstans i Stockholm (detaljer kommer snart, vi inväntar väderprognos!) den 18 juni för att umgås informellt och önska varann en trevlig sommar!


Reservera datum för medlemsmöte 12 september:
Att införa något helt nytt i en komplex organisation – hur kan ambitioner och prestige påverka implementering?

Höstens första medlemsmöte äger rum den 12 september (separat kallelse med exakt tid och plats kommer i augusti).

Karolinska Universitetssjukhuset är mitt inne i en av svensk sjukvårds mest intressanta förändringsresor, där man med start 2016 helt har gjort om organisationen och infört en ny verksamhetsmodell med fokus på att sätta patienten och inte läkarspecialiteterna i centrum. Tyvärr har skandaler om konsultnotor och det nya sjukhusbygget med många inledande problem varit det enda som syns i media. Fanns det en övertro på hur mycket förändring en organisation kan klara samtidigt?

Petra DannapfelSusanne Akterin och Anna Fries kommer att berätta om sina erfarenheter ur ett förändringsledningsperspektiv och också dela med sig av sina tankar utifrån vad de som verksamhetsutvecklare på Karolinska fått för erfarenheter.


Kommande möten

Som framgår av Kalendariet har vi redan de två mötena inplanerade (18 juni Sommarmingel och 12 september om Nya Karolinska). Men vi är alltid på jakt efter fler förslag. Idéer från årsmötet:

 • Praktikfall
 • Agil Change Management
 • Gamification
 • Digital transformation
 • Metoder och modeller
 • Internationell utblick
 • Interaktivitet snarare än rena föreläsningar (och se till att det fungerar även för de som deltar på distans)

Vi är mycket angelägna om förslag – både på konkret innehåll för punkterna ovan och helt nya områden!

Hör av er! För att det ska bli en aktiv förening med intressant verksamhet så krävs att vi alla bidrar!


Strategiarbetet i ACMP

Vår moderorganisation har initierat ett arbete för att ta fram en 3-årsstrategi för att utveckla organisationen. Du hittar en beskrivning av målen, uppdelade på tre områden, i denna presentation.


Nya styrelsemedlemmar i ACMP Global

Medlemmarna i vår moderorganisation väljs på tre år i överlappande perioder. För verksamhetsåret 2019-2020 skulle tre platser väljas (valet sker online, där alla medlemmar får ett mail med en röstningslänk). De som valdes är:

 • Roxanne Brown (omval, sittande styrelseordförande)
 • Benjamin Manu (nyval)
 • Sylvie Charbonneau (nyval)

Extra spännande är att Benjamin är den första styrelsemedlemmen från Afrika, som är en region där vi ser god potential för tillväxt. Läs mer om dem på den globala webbplatsen. Hela styrelsen hittar du också på den globala webbplatsen.


Rapport från Change Management 2019 i Orlando

Över 1 200 deltagare (nytt rekord!), varav 4 svenskar (tyvärr drabbades några av de svenska anmälda av SAS-strejken och kunde inte delta, annars hade det varit fler!) samlades i Orlando för över 70 föredrag och seminarier av ett drygt 100-tal föreläsare. På medlemsmötet 28 maj presenterades några sammanfattande intryck (bild 5-9).

Dan Olson från Prosci har också på sin blogg delat med sig av sina intryck från konferensen.

Över 50 av föredragen spelades in, och vi kommer efter sommaren att anordna en eller flera ”biokvällar” där vi kan samlas och se på de mest intressanta av dem. Mer info kommer snart!


I oktober är det dags för Europakonferensen!

28-29 oktober är det dags för den regionala konferensen ”Change Management Europe”, som i år arrangeras i Frankfurt. Läs mer på konferensens webbplats.


Och snart borde det väl vara vår tur? Vi söker dig som vill vara med!

Är det inte dags för en svensk konferens? Eller kanske en gemensam nordisk? Eller varför skulle inte vi kunna stå som värdar för nästa europeiska konferens?

Vi har i ACMP Sweden startat en diskussion om att se om det skulle vara möjligt för oss att ansöka om att arrangera nästa europeiska konferens, som äger rum 2021. Som en förövning skulle vi kanske kunna arrangera en svensk, eller t o m nordisk, konferens 2020.

Hans Tabbers i den svenska styrelsen leder en arbetsgrupp som ska undersöka möjligheterna. Kontakta Hans om du vill delta, om du har tips på föreläsare, om du vet en bra lokal, eller om du har andra idéer!


Ökad exponering på LinkedIn

LinkedIn

Under 2018 har vi börjat synas mer och mer på LinkedIn. Några förslag vad du kan göra för att både öka din egen synlighet och visa nyttan och nöjet med att vara med i ACMP:

Gå med i ACMP Sweden’s LinkedIn-grupp om du inte redan har gjort det

gruppen förs diskussioner, tipsas om aktiviteter m m. Gruppen är öppen för både medlemmar i ACMP och andra intresserade.

Bli aktiv i gruppen du också!

Använd vår hashtag

När du gör ett inlägg på LinkedIn som har med förändringsledning att göra, fundera då på om det inte vore lämpligt att lägga till ”#ACMPSweden”. Då kommer ditt inlägg automatiskt att hamna högre upp i flödet för de som tidigare besökt våra inlägg!


Kommande och tidigare (inspelade) webinarier

webinar

Webinarier är ett bra sätt att utveckla sina kunskaper och dra nytta av andras erfarenheter. Många webinarier kan man också lyssna på i efterhand.

Kommande ACMP-webinarier:

ENDAST FÖR MEDLEMMAR – KRÄVER INLOGGNING!
Läs mer och anmäl dig på den internationella webplatsen (under Resource Library > Members-Only Webinars > Upcoming Webinars” (öppnas i en ny flik)”>”Professional Development > Resource Library > Members-Only Webinars > Upcoming Webinars”)

11 juniCulture First! Learning from the Pioneers of the Digital Revolution

Only companies succeeding in digital transformation are going to survive on the marketplace. One of the biggest hurdles though is the company’s own corporate culture. In this seminar you will learn about the eight dimensions of digital culture, how to measure it, and how to transform corporate culture.
27 juniMindfulness for Change Management – hitting change where it matters most

There is rarely enough time to help individuals through change, so why not help employees help themselves? We know that ‘change happens one individual at a time’ but how can we address the individual with our limited resources? Combining change management with mindfulness is an innovative technique that is now backed by research. See how this is done and the extraordinary ways it is helping people boost their ability to deal with tough changes. The “Dealing with Change Mindfulness Meditation Study” showed 100% of participants were able to create a better experience of their change through guidance by a change management mindfulness meditation. Come experience this technique for yourself and hear how companies are responding to this unique method. This session is the next generation of Wendy Quan’s past ACMP presentations on ‘Meditation – A powerful change management tool’ which was a winning white paper at the ACMP conference in 2015.

Du hittar hela listan på kommande ACMP-webinarier här .

Tidigare ACMP-webinarier:

I vår moderorganisations ”Resource library” finns bl a ett antal webinarier inspelade. De senaste är:

 • Using Data in Change Execution: Tools and Strategies
 • Measuring What Matters: Successful Change
 • How to Build a Successful Change Network
 • Building a Coaching Culture to Developing Change Management Capabilities
 • Effective Partnerships in Change Management and Project Management

Klicka HÄR för att se och lyssna på dessa webinarier (och även många andra som sänts tidigare) i efterhand.

Webinarier från Prosci

Du hittar inspelningar av tidigare webinarier HÄR,
t ex

 • Elevate Your Influence by Speaking the Language of Value
 • Build Confidence as a Change Practitioner with Virtual Coaching
 • Activating Organizational Change Roles
 • It Starts with a Change Practitioner
 • Defining Change Impact to Support our People Through Change

TEDx Talk

The Secret Structure of Great Talks (Nancy Duarte)

From the ”I have a dream” speech to Steve Jobs’ iPhone launch, many great talks have a common structure that helps their message resonate with listeners. In this talk, presentation expert Nancy Duarte shares practical lessons on how to make a powerful call-to-action.

Se på föredraget HÄR.


Lästips

bokmal.jpg

I varje nyhetsbrev samlar vi tips på intressanta artiklar, blogginlägg etc. De bästa av dem samlas också in på Medlemssidorna under respektive kategori.

OBS: Prosci är väldigt duktiga på att skicka ut nyhetsbrev, så det blir en ganska stor dominans av deras material här. Kom gärna med tips på andra källor!BOKRECENSION

Illuminate: Ignite Change Through Speeches, Stories, Ceremonies, and Symbols (Nancy Duarte & Patti Sanchez)

Patti Sanchez var en av föredragshållarna på Change Management 2019, och höll en väldigt engagerande presentation om hur man använder Storytelling för att skapa engagemang i en organisation som står inför en förändring.

Boken är både intressant och användbar, och har fått 4 stjärnor på GoodReads. Man kan läsa författarnas egna presentation av boken på deras webbplats.

Deloitte Insights:

Humanizing change: Developing more effective change management strategies

Research shows that most large change management efforts fail. Why? Something’s been left out of the equation: the human element. Organizations can draw on new behavioral economics lessons to powerfully connect change to human behavior—and keep employees engaged in the process.

Läs artikeln HÄR.

Artiklar och blogginlägg från Prosci:

Applying the ADKAR Model to New Change Management WorkIf you are just beginning to implement change management on a project, remember that for many people participating in the project, the effective application of change management principles and tools is itself a change for them.
Each of these individuals is undergoing a change themselves—the change of applying effective change management. Since they are going through the change as individuals, we can use the ADKAR Model to examine the key steps, messages and information required to get change management team members successfully through the personal change
Change vs. Change ManagementChange and change management. On the surface, these terms may seem interchangeable. However, there is a significant and important difference between change and change management. When there is no clear delineation, the result is confusion and lack of clarity on what is needed to move a change initiative forward. The better we can separately define and address change and change management, the better position we will be in as change management practitioners with a clearer scope and shared sense of direction and purpose.
Defining Change ImpactOne of the biggest challenges that change practitioners face is translating an organizational-level change – “We are implementing a new enterprise resource planning application” – to the individual level – “How the change is brought to life in the day-to-day jobs of Andre, Becky, Carlos and Dhara.”

Bidra med egna lästips!!

Vi är övertygade om att många av er har goda tips till medlemssidorna, t ex på läsvärda böcker, artiklar, länkar etc!

Skicka just ditt (eller gärna flera!) tips till oss, och skriv i mailet

 • Författare
 • Titel
 • Kort beskrivning
 • (Gärna också en länk som närmare beskriver boken/artikeln)

Matnyttigt innehåll på medlemssidorna!

members-only-sign

Innehållet på medlemssidorna fylls på kontinuerligt! Hittills finns följande material upplagt:

 • Ledningsgruppspresentationen
 • ACMP Resource Library
 • Dokumentation från medlemsmöten 2017 och framåt
 • Lästips:
  • Ett 50-tal böcker
  • 2 undersökningsresultat från Prosci (länkar, kräver registrering men är gratis)
  • Ett 20-tal artiklar (grupperade på: Allmänt om CM, Enterprise CM, Business Case för CM, Agile CM och Förändringsledning och projektledning). (Länkar, vissa kräver registrering men är gratis)
 • Dokumentation från ACMP-konferenser (Länkar: vissa delar är allmänt tillgängliga, andra kräver den kod man fick när man deltog på konferensen)
 • Verktygstips
 • Länktips

Även om mycket av materialet är allmänt tillgängligt på olika ställen tror vi att det finns ett värde för våra medlemmar med en ”one-stop-shop” där allt finns samlat.

Inloggningsuppgifter och instruktioner till denna resurs har skickats ut i ett separat meddelande till alla registrerade medlemmar. Hör av dig om du inte fått det!

Är du inte medlem än, men vill bli? Här hittar du mer information om hur du blir medlem i ACMP Sweden.


GDPR

Här hittar du information om hur ACMP Sweden hanterar personuppgifter.


Vad vill du läsa om/bidra med till Nyhetsbrevet?

email

Hör av dig till oss och berätta!

Lämna ett svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s