ACMP-möte 20 april: Organizational readiness for change – hur kan man mäta det?

Alla medlemmar (+ en gäst vardera, om man vill!) önskas hjärtligt välkomna till möte med ACMP Chapter Sweden!

Många projekt startas, men flera av projekten når inte längre än pilot-stadium eller projektets förväntade effekthemtagning uteblir. Vad är orsaken till detta och vilka hinder som kan finnas på vägen? Hur kan man mäta om organisationen är redo för förändringen? Vad säger forskning om att mäta?

Dorthe Norman, senior projektledare på RISE, Research institute of Sweden

  • Har arbetat med förändringsledning i privat och offentliga verksamheter de senaste 15 åren
  • Arbetar nu i Social health impact center för att skapa ökad innovationskraft i offentlig sektor

I detta dialogbaserade webinar berättar Dorthe om det arbete som RISE gör för att utveckla ett svenskt mätverktyg för alla typer av organisationer. RISE har en målbild att ta fram ett verktyg som RISE kan dela med sig av.

Som deltagare på detta webinar kommer du att ges möjlighet att testa verktyget och ombeds svara utifrån din egen organisation.


TID OCH PLATS

TID: Tisdagen den 20 april kl 18:00 – 19:30.

PLATS: Webmöte via Zoom

GÄST: Välkommen att ta med en gäst (som också behöver anmäla sig, och då ange i formulärets kommentarsfält vem den är gäst till).

VI VILL DOCK GÄRNA PASSA PÅ ATT PÅPEKA ATT MAN BARA KAN VARA GÄST EN GÅNG – OM DIN GÄST VILL KOMMA FLERA GÅNGER ÄR DET ENKLAST FÖR HEN ATT BLI MEDLEM (HÄR ÄR EN LÄNK SOM DU KAN SKICKA!)

AGENDA

18:00 Välkommen, information från ACMP

18:10 Presentation och diskussion

  • Introduktion till organizational readiness
  • Presentation av verktyget
  • Reflektion: Utveckling av verktyget, erfarenheter av mätning och arbetssätt mm.

ANMÄLAN

En Zoom-länk kommer att skickas ut någon dag i förväg till de som anmält sig.

ANMÄL DIG SENAST 17 APRIL!