ACMP Sweden aprilmöte online: Hjärnan triggar på förändring!

Alla medlemmar (man får också bjuda in en gäst var, och dessutom välkomnar vi upp till 10 deltagare vardera från Myndighetsnätverket för Förändringsledning samt från PMI Sweden – se dock nedan om PMI) önskas hjärtligt välkomna till ACMP Chapter Swedens första renodlade onlinemöte, på temat Neuroledarskap!

INNEHÅLL

Som förändringsledare har du alltid två perspektiv i fokus. Dels vad som händer i hjärnan på dem som initierar och driver på ett förändringsarbete, dels vad som händer i hjärnan på dem som drabbas av förändringsinitiativet och förändringsarbetet.

På detta möte kommer Ylva och Gunnar Thim att berätta om hur neuroledarskap kan användas i den vardag du har att hantera som förändringsledare. De kommer också att ge oss tillfälle till några korta övningar så att vi själva kan se hur det kan fungera.

Nu i Coronatider blir det nästan övertydligt hur tufft det är för hjärnan att leva i ovisshet. Ovissheten triggar hjärnans hot-responser, vilket ofta mynnar ut i en rädsla för hur det ska gå. Detta påverkar oss människor i allt vi tar oss för. Hjärnan avskyr ovisshet, och ju större ovissheten är ju mindre smart blir vi, eftersom en större och större del av hjärnan används för att hantera ovissheten och försöka skapa visshet i det som sker.

Att vara i förändring har likheter med ovanstående kontext. Så fort hjärnan utsätts för förändring lägger den stor kraft i att hantera ovissheten och försöka skapa visshet i det som sker.

Hjärnans behov av visshet för oss som blir utsatta för förändring bidrar också till att vi tenderar att hålla fast vid det vi kan och har tränat på istället för att släppa taget, omfamna det nya och börja bygga nya nervbanor i hjärnan.

Vidare så har hjärnan hos alla som arbetar i en organisation alltid två perspektiv att balansera emellan, nämligen, i det korta perspektivet, fokus på att producera med maximal produktivitet och effektivitet samt, i det längre perspektivet, ha fokus på att driva förändringsarbete för att säkra överlevnad över tid. En hyfsad utmaning.

VÅRA GÄSTFÖRELÄSARE

Ylva och Gunnar driver tillsammans företaget Styrup, vilket har funnits sedan 2011. Ett av områdena som vuxit sig starkt är just neuroledarskap, hur denna vetenskap kan möta beteendevetenskapen och ge ytterligare perspektiv på såväl förändringsledning som att utveckla förändringskompetensen hos chefer och de grupper de leder.

Ylva har arbetat som chef och förändringsledare under de sista 10 åren och har mer och mer intresserat sig för vad det är som gör det så utmanande att jobba som förändringsledare, vad som är de bakomliggande mekanismerna rent biologiskt som bidrar till såväl framgång som bakslag.

Gunnar arbetar med chefs- och grupputveckling, vilket i de flesta fall handlat om att chefer och medarbetare vill/har behov av att göra en förflyttning från nuvarande tillstånd till ett framtida önskat tillstånd, och behöver stöd i denna förflyttning. Att föra in neuroledarskapets perspektiv har ofta bidragit till ökad förståelse för de utmaningar de stått inför, och hur de kan hanteras.

TID OCH PLATS

I vanliga fall brukar vi kombinera fysiskt möte med webbsändning. Denna gång kommer av naturliga skäl mötet (både den inledande presentationen och övningarna) helt och hållet att hållas på webben. Ylva och Gunnar har också varit generösa nog att dubblera mötet till två tillfällen, så att så många som möjligt kan delta:

TILLFÄLLE 1

Fredag 24 april 8:15 – 9:00

TILLFÄLLE 2

Måndag 27 april 12:00 – 12:45

WEBCAST: Bägge tillfällena kommer att sändas via Zoom, där vi också kommer att genomföra övningarna. Detaljer och länkar kommer att skickas i god tid till de som anmält sig till respektive tillfälle.

ANMÄLAN

OBS! PMI-medlemmar ska inte anmäla sig via detta formulär utan på https://www.pmi-se.org/Kalendarium så att de ska kunna få tillgodoräkna sig PDUer.

Anmäl dig SENAST 22 april!

ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD