ACMP Sweden Årsmöte 2019, måndagen den 11 februari

arsmote

Alla medlemmar (men denna gång inte några gäster) önskas hjärtligt välkomna till ACMP Chapter Swedens årsmöte (som vi kommer att sända som webcast för att underlätta för medlemmarna utanför Stockholm att delta)!

Efter det formella årsmötet kommer Joakim Liljekvist från Arbetsförmedlingen att berätta hur de arbetar med sin översikt över kommande, pågående och avslutade förändringar i sin portfölj. Vi får även chansen att föra en dialog kring kommande utveckling för översikten.

Sedan kommer Maria Widström, sammankallande i utvecklingsspåret ”Högskolor” att berätta om vårens aktiviteter och leda ett grupparbete. Här kommer du som medlem ha chansen att delta aktivt framöver.

Dessutom kommer vi naturligtvis att ha en diskussion om vad ACMP Sweden ska ägna sig åt under 2019.

Om du är intresserad av ett djupare engagemang i föreningen, antingen genom att delta i styrelsearbetet eller på något annat sätt, kontakta valberedningen genom att maila till Maria Widström.

TID OCH PLATS

TID: Måndag 11 februari 2019 kl 18:00 (mingel från 17:30, ACMP Sweden erbjuder enklare förtäring till självkostnadspris). Mötet beräknas pågå till ca kl 20:15.

PLATS: EVRY, Ekensbergsvägen 113, 171 79 SOLNA

(Använd gärna SL:s Reseplanerare om du inte kommer med bil eller till fots)

 

WEBCAST: Vi kommer att göra det möjligt att delta på årsmötet över på distans via Zoom. Detaljer kommer att skickas i god tid till de som angett att de deltar på distans.

AGENDA

A) Det formella årsmötet
B) Brainstorming: Vad önskar ni att ACMP Sweden ägnar sig åt under 2018?
C) Joakim Liljekvist berättar om hur Arbetsförmedlingen hanterar sin förändringsportfölj.
D) Maria Widström leder ett grupparbete om Högskolespåret

Vi räknar med att avsluta mötet ca 20:15

A) Agenda för det formella årsmötet

arsmote_logga_602-500x337

(Agendan är på engelska eftersom den ska följa våra stadgar, som är på engelska och är desamma för alla ACMP-avdelningar i alla länder)

 1. Opening of the meeting
 2. Election of Chairman for the annual meeting
 3. Election of Secretary for the annual meeting
 4. Election of two persons to approve the minutes from the annual meeting
 5. Approval of the agenda
 6. Determination of the electoral roll
 7. Invitation to annual meeting was sent out in a proper way
 8. Business report and Financial statement
 9. Determination of the Auditor’s report and of the Balance sheet
 10. Vote for discharge from liability for the Board of directors
 11. The Nomination Committee’s proposal for new Chairman, Board of directors and Auditor. Election of Chairman and Board of directors. Election of Auditor.
 12. Proposal for new Nomination Committee and responsible convener. Election of new Nomination Committee.
 13. Notices of Motion received
 14. Other issues
 15. Closing of the meeting

B) Brainstorming: Vad önskar ni att ACMP Sweden ägnar sig åt under 2019?

Fundera gärna på detta före mötet och dela dina idéer med de andra medlemmarna på mötet! Vi ser fram emot att resonera med och förhoppningsvis engagera dig som tycker detta är både intressant och viktigt i det fortsatta arbetet!

C) Portföljhantering av förändringsarbete på Arbetsförmedlingen

Joakim Liljekvist från Arbetsförmedlingen kommer att berätta hur de arbetar med sin översikt över kommande, pågående och avslutade förändringar i sin portfölj. Vi får även chansen att föra en dialog kring kommande utveckling för översikten.

D) Utvecklingsspåret ”Högskolor”

Ett av våra utvecklingsspår (dvs områden där medlemmar som är intresserade av att fördjupa sig i ett visst område kan göra det gemensamt inom ramen för ACMP) är ”Universitet och Högskolor”.

Maria Widström, som leder utvecklingsspåret, kommer att berätta om vad som är tänkt att ske under vårterminen och bjuda in till att delta. Maria kommer också att leda ett grupparbete inför det fortsatta arbetet.

MOTIONER

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast den 31 januari 2019 genom att maila dem till acmpsweden@gmail.com .

INGA MOTIONER HAR INKOMMIT.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

David Melin Högrell Ordförande
Malin Grahn Ledamot
Ulrica Häll Ledamot
Joakim Liljekvist Ledamot
Carina Persson Ledamot
Åsa Suomalainen Ledamot
Hans Tabbers Ledamot

Helena Werner revisor
Maria Widström valberedning

Förutom posten som ordförande och rollerna som revisor och revisorssuppleant så konstituerar styrelsen övriga poster internt. 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Formalia

Business Report (på engelska eftersom den ska skickas till moderorganisationen)

Ekonomisk rapport

Revisionsberättelse

Bylaws (Stadgar)

Övriga handlingar

Om övriga handlingar är aktuella kommer de att publiceras här i god tid före årsmötet

 

ANMÄLAN

Anmäl dig SENAST 7 februari!

(OBS: Det går fortfarande att anmäla deltagande, men inte beställa mat eller parkering!)