ACMP Sweden Årsmöte 2020, måndagen den 17 februari

Alla medlemmar (men denna gång inte några gäster) önskas hjärtligt välkomna till ACMP Chapter Swedens årsmöte (som vi kommer att sända som webcast för att underlätta för medlemmarna utanför Stockholm att delta, inklusive röstning)!

Mötestillfället innehåller både det formella årsmötet och sedvanlig kompetensutveckling!

AGENDA

Vi börjar med det formella årsmötet.

Dessutom kommer vi naturligtvis att ha en diskussion om vad ACMP Sweden ska ägna sig åt under 2020!

Därefter kommer Hans Tabbers att berätta om planerna på en svensk konferens om Change Management i höst och tar vara på idéer och intresserade av att medverka. Fundera gärna i förväg på vad du tycker att en sådan konferens skulle kunna innehålla, hur den skulle kunna läggas upp, och hur du kan tänka dig att bidra till att den blir verklighet!

Slutligen kommer Gunilla Syrén och Helena Corell att prata om hur man kan planera för förstärkning på organisatorisk nivå och vad olika roller behöver bidra med.

Om du är intresserad av ett djupare engagemang i föreningen, antingen genom att delta i styrelsearbetet eller på något annat sätt, kontakta valberedningen genom att maila till Maria Widström.

TID OCH PLATS

TID: Måndag 17 februari 2019 kl 18:00 (mingel från 17:30, ACMP Sweden erbjuder enklare förtäring till självkostnadspris). Mötet beräknas pågå till ca kl 20:15.

PLATS: VISMA, Lindhagensgatan 94, 112 18 STOCKHOLM

(Använd gärna SL:s Reseplanerare om du inte kommer med bil eller till fots)

WEBCAST: Vi kommer att göra det möjligt att delta på årsmötet över på distans via Zoom. Detaljer kommer att skickas i god tid till de som angett att de deltar på distans.

Vi räknar med att avsluta mötet ca 20:15

A) Agenda för det formella årsmötet

arsmote_logga_602-500x337

(Agendan är på engelska eftersom den ska följa våra stadgar, som är på engelska och är desamma för alla ACMP-avdelningar i alla länder)

 1. Opening of the meeting
 2. Election of Chairman for the annual meeting
 3. Election of Secretary for the annual meeting
 4. Election of two persons to approve the minutes from the annual meeting
 5. Approval of the agenda
 6. Determination of the electoral roll
 7. Invitation to annual meeting was sent out in a proper way
 8. Business report and Financial statement
 9. Determination of the Auditor’s report and of the Balance sheet
 10. Vote for discharge from liability for the Board of directors
 11. The Nomination Committee’s proposal for new Chairman, Board of directors and Auditor. Election of Chairman and Board of directors. Election of Auditor.
 12. Proposal for new Nomination Committee and responsible convener. Election of new Nomination Committee.
 13. Notices of Motion received
 14. Other issues
 15. Closing of the meeting

B) Brainstorming: Vad önskar ni att ACMP Sweden ägnar sig åt under 2020?

Fundera gärna på detta före mötet och dela dina idéer med de andra medlemmarna på mötet! Vi ser fram emot att resonera med och förhoppningsvis engagera dig som tycker detta är både intressant och viktigt i det fortsatta arbetet!

C) Svensk konferens om Change Management i höst

Hans Tabbers leder en diskussion om planerna på en svensk konferens om Change Management i höst och tar vara på idéer och intresserade av att medverka. Fundera gärna i förväg på vad du tycker att en sådan konferens skulle kunna innehålla, hur den skulle kunna läggas upp, och hur du kan tänka dig att bidra till att den blir verklighet!

D) Hur kan man planera för förstärkning på organisatorisk nivå?

Gunilla Syrén och Helena Corell pratar om hur man kan planera för förstärkning på organisatorisk nivå och vad olika roller behöver bidra med. De delar också med sig av hur man kan arbeta med förstärkning i projekt för att få många att ta till sig nya arbetssätt.

MOTIONER

INGA MOTIONER HAR INKOMMIT

Motioner till årsmötet skulle vara inlämnade senast den 5 februari 2020 genom att maila dem till acmpsweden@gmail.com .

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Förutom posten som ordförande och rollerna som revisor och revisorssuppleant så konstituerar styrelsen övriga poster internt. 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Årsmöteshandlingar

Business Report (på engelska eftersom den ska skickas till moderorganisationen)

Ekonomisk rapport

Revisionsberättelse

Bylaws (Stadgar)

Övriga handlingar

Om övriga handlingar är aktuella kommer de att publiceras här i god tid före årsmötet

ANMÄLAN

Anmäl dig SENAST 13 februari!

(ANMÄLAN MED MATBESTÄLLNING ÄR NU STÄNGD, MEN DET GÅR FORTFARANDE BRA ATT ANMÄLA SIG TILL SJÄLVA ÅRSMÖTET!)