ACMP Sweden Årsmöte 2021, tisdagen den 9 februari

Alla medlemmar (men denna gång inte några gäster) önskas hjärtligt välkomna till ACMP Chapter Swedens årsmöte! Pga pandemirestriktionerna så hålls årsmötet helt online, med anonymt röstningsförfarande via Zoom.

Mötestillfället innehåller både det formella årsmötet och sedvanlig kompetensutveckling!

AGENDA

Vi börjar med att lyssna på Magnus Forsheden, som kommer att berätta om Skatteverkets lyckade arbete med att etablera en ny verksamhet i Malmö

Därefter följer det formella årsmötet.

Dessutom kommer vi naturligtvis att ha en diskussion om vad ACMP Sweden ska ägna sig åt under 2021!

Om du är intresserad av ett djupare engagemang i föreningen, antingen genom att delta i styrelsearbetet eller på något annat sätt, kontakta valberedningen genom att maila till Maria Widström.

TID OCH PLATS

TID: Tisdag 9 februari 2019 kl 18:00

PLATS: Online via Zoom. Möteslänk kommer att skickas ut någon dag i förväg till de som anmält sig

Vi räknar med att avsluta mötet ca 20:15

A) ”Arbetssätt och storytelling vägde tyngst vid en lyckad it-etablering”

Skatteverket påbörjade 2019 en etablering av it-verksamhet i Malmö, och där grunduppdraget var att bygga upp en verksamhet med 70 medarbetare till årsskiftet 21/22.

Magnus Forsheden var etableringsledare och ansvarig när it-avdelningen skulle ta plats i Malmö.
Han drev tillsammans med ett etableringsteam ett arbete som omfattade allt från lokalfrågor till utvecklingskod för att genomföra etableringen.
Inför och under etableringen var storytelling och tvärfunktionellt perspektiv de mest lyckade men samtidigt de mest utmanande delarna för att realisera uppdraget.

B) Agenda för det formella årsmötet

arsmote_logga_602-500x337

(Agendan är på engelska eftersom den ska följa våra stadgar, som är på engelska och är desamma för alla ACMP-avdelningar i alla länder)

 1. Opening of the meeting
 2. Election of Chairman for the annual meeting
 3. Election of Secretary for the annual meeting
 4. Election of two persons to approve the minutes from the annual meeting
 5. Approval of the agenda
 6. Determination of the electoral roll
 7. Invitation to annual meeting was sent out in a proper way
 8. Business report and Financial statement
 9. Determination of the Auditor’s report and of the Balance sheet
 10. Vote for discharge from liability for the Board of directors
 11. The Nomination Committee’s proposal for new Chairman, Board of directors and Auditor. Election of Chairman and Board of directors. Election of Auditor.
 12. Proposal for new Nomination Committee and responsible convener. Election of new Nomination Committee.
 13. Notices of Motion received
 14. Other issues
 15. Closing of the meeting

Omröstningen sker anonymt med hjälp av ”poll”-funktionen i Zoom. Vid varje omröstningstillfälle kommer ett nytt fönster att öppnas i Zoom-sessionen där du kan lämna din röst.

C) Brainstorming: Vad önskar ni att ACMP Sweden ägnar sig åt under 2021?

Fundera gärna på detta före mötet och dela dina idéer med de andra medlemmarna på mötet! Vi ser fram emot att resonera med och förhoppningsvis engagera dig som tycker detta är både intressant och viktigt i det fortsatta arbetet!

MOTIONER

Motioner till årsmötet skulle vara inlämnade senast den 29 januari 2020 genom att maila dem till acmpsweden@gmail.com .

Inga motioner har inkommit.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

STYRELSE:
(Klicka på länkarna för att se deras LinkedIn-profiler)
David Melin-Högrell (ordförande, omval)
Anna Fries (nyval)
Britt Bergfors (nyval)
Carina Persson (omval)
Joakim Liljekvist (omval)
Karin Holmberg (nyval)
Lise-Lotte Appelgren (nyval)
Terhi Benjaminsson (omval)

REVISORER
Anders Fresk (ordinarie, omval), Åsa Suomalainen (revisorssuppleant, nyval)

VALBEREDNING
Maria Widström (omval), Ulrica Häll (omval)

Förutom posterna som ordförande, sekreterare och kassör; och rollerna som revisor och revisorssuppleant; så konstituerar styrelsen övriga poster internt. 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Årsmöteshandlingar

Business Report (på engelska eftersom den ska skickas till moderorganisationen)

Ekonomisk rapport

Revisionsberättelse

Bylaws (Stadgar)

Övriga handlingar

Om övriga handlingar är aktuella kommer de att publiceras här i god tid före årsmötet

ANMÄLAN

Anmäl dig SENAST 7 februari!