ACMP’s Standard for Change Management

Standard_Circles

Hur definierar vi Change Management och Förändringsledning?

Den engelska definition som finns i standarden lyder:

The practice of applying a structured approach to the transition of an organization from a current state to a future state to achieve expected benefits.

ACMP Sweden föreslår följande definition på svenska:

Ett genomtänkt, planerat och strukturerat tillvägagångssätt där människor i organisationen ges det stöd de behöver för att förflytta sig från ett nuläge till ett framtida läge i syfte att förändringen ska uppnå önskat resultat.

Varför en standard?

  • Skapa en gemensam förståelse för disciplinen “Change Management” för att underlätta för både praktiker och ledare att genomföra bestående förändringar.
  • Beskriv allmänt accepterade ”best practices”, processer och aktiviteter som används av förändringsledare i olika situationer, organisationer och branscher.
  • Skapa en gemensam vokabulär och terminologi inom Change Management.
  • Erbjud vägledning för personer och organisationer som ska planera och genomföra förändringsarbete.

Hur togs standarden fram?

Standard process.png

Vad använder jag standarden till?

ACMP’s Standard for Change Management kan användas oberoende av vilka specifika modeller och metoder man föredrar. Exempel på när man kan använda den är

  • Som checklista och stöd vid förändringsarbete.
  • För utvärdering av metoder och modeller för förändringsledning.
  • Som riktlinjer vid införande av förändringsledning i en organisation, och för upprättande av en funktion (”Change Management Office”).
  • För utvärdering av utbildningar från olika leverantörer (här erbjuder också ACMP certifiering av utbildningsföretag som QEP ”Qualified Education Provider”)

Hur får jag tag på standarden?

Standarden går GRATIS att ladda ner från ACMP’s webbplats.