Årsplan 2018 för ACMP Sweden

2018 Calendar

ACMP Sweden är den svenska avdelningen av den internationella organisationen Association of Change Management Professionals.

Våra övergripande mål är att

  • Definiera och tydliggöra disciplinen Change Management
  • Lansera och etablera Change Management på den svenska marknaden
  • Bygga Change Management förmåga – missionera, driva förändringar

Hur arbetar vi med våra övergripande mål? Ja, bland annat genom medlemsmöten, arbetsmöten och konferenser, där medlemmar ges möjlighet till inspiration, utbyta erfarenheter, nya kunskaper, nätverkande m.m. Nedan är planerade möten/konferenser, därtill tillkommer möten i arbetsgrupper, lokala möten och webbinarium (genom ACMP Global)

Årsplan

Kalender 2018
26 november (PRELIMINÄRT)Medlemsmöte (Stockholm och webcast)

15 februari Årsmöte (Stockholm och webcast)
25-28 mars ACMP Change Management 2018 (Las Vegas) Global konferens
25 april Medlemsmöte (Stockholm och webcast) ”Goda verktyg för förändringsarbete”ACMP’s Standard och ESV:s Vägledning
28 maj Medlemsmöte (Stockholm och webcast) TEMA: Erfarenhetsdelning – IKEA:s 15 år av systematisk förändringsledning
6 september Medlemsmöte (Stockholm och webcast) Förändringsledning i IT-projekt – kan vi göra det bättre?
13-14 september ACMP Change Management Canada 2018 (Toronto) Regional konferens
9 oktober (PRELIMINÄRT) Medlemsmöte (Stockholm och webcast) Tema ännu inte bestämt – kom gärna med förslag!
16-18 oktober Sundsvall 42 (extern konferens)
26-28 oktober Berlin Change Days  (extern konferens)
1-2 november ACMP Change Management United States 2018 (Atlanta)  Regional konferens

Utvecklingsspår

Utveckling

Vid årsmötet presenterade styrelsen tre huvudområden, tre utvecklingsspår, vilka ska stödja våra övergripande mål, liksom skapa mervärde till medlemmarna i ACMP. Koordineringsansvarig i styrelsen är Gustav Rönne.

Varje utvecklingsspår träffas regelbundet, aktuella datum återfinns i nyhetsbrevet.

Är det något utvecklingsspår som särskilt fångar ditt intresse? Vill du delge något du tycker vi bör ta med oss eller är du intresserad av att se vad vi kommer fram till? Vill du vara del i arbetet? Varmt välkommen att ta kontakt med sammankallande för respektive arbetsgrupp.

Nedan följer en kort presentation av respektive utvecklingsspår.

Ledningsgrupper och Change Management

Ledningsgrupper och ansvariga för CM har mandatet att initiera och genomföra större förändring. Arbetsgruppen kommer arbeta fram ett förslag på presentationskitt om förändringsledning, vilket ligger i linje med målområdena för ACMP Sweden.

Gruppen leds av Gustav Rönne (sammankallande), Anna Olsson och Karin Holmberg.

Högskolor & Universitet

Hur kan ACMP Sweden aktivt samverka med högskolor/universitet, både för att ta del av forskning som bedrivs men också för att delta som gästföreläsare etc.?

Gruppen leds av Maria Widström.

PMO och Projektledning

Hur kan vi få ut maximala effekter genom samordna de förändringsinitiativ som bedrivs i en verksamhet? Vad finns det för praktiska ansatser som kan stödja portföljstyrning ur ett change perspektiv? Hur förbättrar vi träffsäkerheten i de investerade kronorna i utvecklingsprojekt genom att adressera och samordna de mänskliga faktorerna? Detta är några av de frågeställningar arbetsgruppen arbetar med.

Gruppen leds av Lennart Arvius.