Anmälan TILL Code of ETHICS 19e Januari

Hej! Visste du att det i ACMPs öppna standard för finns ett helt avsnitt som handlar om Code of Ethics? Koden utgår från fem olika områden:

· Honesty
· Responsibility
· Fairness
· Respect
· Advancing the Discipline and Supporting Practitioners

Varför ska man då ha en Code of Ethics? Är inte det att överdriva?

Anledningen är att när vi arbetar med förändringsledning så arbetar vi med att förändra människor och påverka deras beteende. Och när man har så pass kraftiga verktyg till sitt förfogande som vi förändringsledare har i vår ”verktygslåda”, så är det viktigt att vi agerar med respekt för de människor vi vill påverka, deras situation, och att orsakerna till – för att ta ett exempel – det motstånd mot förändringen som de kan visa kan vara väl grundade ur deras perspektiv.

Vi tycker det vore roligt att starta 2021 med att djupdyka i Code of Ethics och se hur vi omsätter den i vårt dagliga arbete som förändringsledare. Arbetar vi redan så här idag, eller borde vi agera på annat sätt, finns det några hinder på vägen?

För att delta på mötet behöver man ha läst Code of Ethics. Den finns på sid 66-71 i standarden som du hittar på ACMPs globala webbplats. https://www.acmpglobal.org/page/ACMPStandard

Om det finns ett intresse, så kan vi komma att fortsätta att diskutera andra delar av standarden vid andra mötesträffar! Låter det intressant? Vi kör den 19:e januari kl 18-20, och använder som vanligt Zoom som mötesrum (du kommer att få en länk någon dag i förväg) och vi vill att man anmäler sig här på förhand. Träffen är exklusivt till för dig som är medlem i ACMP Sverige.

Väl mött! Karin Holmberg och Åsa Suomalainen

ANMÄL DIG SENAST 14e JANUARI!