ERFARENHETSUTBYTE – FÖRSTÄRKNING AV FÖRäNDRING

Välkommen på distansmöte för att diskutera och byta erfarenheter om förstärkning av förändring tisdag 23/6 kl 12:00-12:45!

På medlemsmötet i februari presenterade Gunilla Syrén och Helena Corell sina intressanta insikter kring organisatorisk förstärkning av förändring, dvs hur vi kan stödja att förändringen varaktigt kommer på plats. Några av oss ville gärna fortsätta diskutera detta intressanta ämne lite mer!

Därför testar vi nu att ha ett enkelt distansmöte för att dela tankar och erfarenheter fritt inom det ämnet – generella tankar eller konkreta utmaningar vi står inför. Som förberedelse vill vi att du tittar igenom presentationen, länk i kommentar, liksom mötesinformation.

Du behöver inte anmäla dig, anslut bara med Zoom eller telefon med detaljerna som finns på Linkedin och i kalenderbokning som gått ut till medlemmar.