GDPR-information

Ett av syftena med Dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

ACMP Sweden behandlar personuppgifter på två sätt:

  1. I vårt medlemsregister
  2. I administrationen av deltagare på våra möten

ACMP’s medlemsregister

ACMP’s medlemsregister hålls av vår moderorganisation i USA, som också lagrar uppgifterna. ACMP Sweden håller inte ett eget medlemsregister.

För att se vilka uppgifter som medlemsregistret innehåller om varje medlem, klicka HÄR.

Moderorganisationens Privacy Policy finns på deras webbplats.

Administration av deltagare på möten

Vid anmälan registrerar den som önskar delta på ett möte själv sina uppgifter, vissa är obligatoriska och andra är frivilliga att ange. Uppgifterna är av följande karaktär:

  • Namn och organisation/företag
  • Kontaktuppgifter (epost och mobiltelefon)
  • Om man är medlem i ACMP eller inte, och i annat fall vem man är gäst till
  • Om man avser att delta på plats eller på distans
  • Om man önskar förtäring och i så fall om man har speciella dietönskemål
  • Specifik information avseende temat för mötet

I tillägg till detta hanterar ACMP Sweden information för att administrera mötet, t ex

  • anmälningsdatum
  • om den anmälde deltog

Om du önskar mer information om ACMP Sweden:s efterlevnad av Dataskyddsförordningen eller vill utöva dina rättigheter gentemot ACMP, kontakta oss via epost.


Du kan läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) på Datainspektionens webbplats.